Nieuws:

Activiteiten:

18 december 2017 – Jaarvergadering Kinderboerderij Noord

Op maandag 18 december houdt de kinderboerderij een openbare bestuursvergadering. Dit is een goede traditie van de boerderij. Het bestuur nodigt mensen uit de wijk uit om te horen hoe het de boerderij is vergaan in het afgelopen jaar en wat de plannen zijn voor het komende jaar. Ook wordt de samenstelling van het bestuur besproken. Martin Smeijers heeft zich kandidaat gesteld voor een volgende termijn als secretaris. Henk Degen heeft laten weten om gezondheidsredenen zijn bestuur lidmaatschap te beëindigen. Op dit moment zijn er twee vacatures in het bestuur en het bestuur roept wijkbewoners op om kandidaten voor te dragen. De bijeenkomst begint om 20.00 u.