Nieuws:

Activiteiten:

10 december – jaarvergadering

Openbare jaarvergadering van Kinderboerderij Noord

Op de openbare jaarvergadering zal het bestuur verslag doen van de activiteiten in het afgelopen jaar en zal ze met de presentatie van het jaarverslag van 2017 verantwoording afdragen aan de mensen in de wijk voor het gevoerde beleid. Ook wordt de samenstelling van het bestuur besproken. Anja Schievink wil graag toetreden tot het bestuur. Verder hebben Bennie Hulscher en Rob Ebenau zich kandidaat gesteld voor een volgende termijn. Op dit moment is er nog een vacature in het bestuur en het bestuur roept wijkbewoners op om kandidaten voor te dragen.

 

De vergadering begint om 20 u en wordt gehouden op de boerderij aan de vanekerbeekweg. Graag tevoren aanmelden bij voorzitter@kinderboerderijnoord.nl