Nieuws:

Activiteiten:

16 december Jaarvergadering

Op 16 december houdt de kinderboerderij haar jaarvergadering. Hierin zal het bestuur terugblikken op het afgelopen jaar en ingaan op de activiteiten in het komend jaar op en rondom de boerderij. Ook draagt het bestuur Martijn Kruit voor als nieuw bestuurslid. Verder hebben Elly Bonke en Frans Feil aangegeven beschikbaarbaar te zijn voor een volgende termijn. Alle wijkbewoners worden van harte uitgenodigd. Aanmelding graag via voorzitter@kinderboerderijnoord.nl.