Op deze pagina's:

Organisatie

Dagelijks beheer

Het dagelijks beheer van de kinderboerderij is in handen van drie vaste krachten:  Quislaine Storteboom, Jordi Grashof en Kim Scholten. Het beheerdersteam wordt ondersteund door tijdelijke medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Tijdens openingsuren is ten minste één van de vaste krachten op de boerderij aanwezig. Werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn als volgt: het verzorgen van de dieren, het onderhouden van het terrein, het schoonmaken van de hokken en het informeren van de bezoekers over de dieren en de boerderij.

Bestuur

De kinderboerderij is in handen van een particuliere stichting die haar inkomsten verwerft uit huur, pacht, donaties, subsidies, sponsorgelden en verkoop van voer en boerderijproducten. Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal vrijwilligers die grotendeels afkomstig zijn uit de wijk. Het bestuur van de kinderboerderij neemt beslissingen over de boerderij voor de lange en middellange termijn over zaken als: het dierenbestand, onderhoud terreinen en gebouwen, personeel, verhuur van volkstuinen, activiteiten en fondsenwerving.

De samenstelling van het bestuur is als volgt: Gea Pereboom (voorzitter), Martin Smeijers (secretaris), Elly Bonke (penningmeester), Bennie Hulscher, Cor Wesseling, Geke van de Vegt en Martin van Rijs.

Volkstuinvereniging het Vaneker

Het verhuur van de volkstuinen is door de Kinderboerderij in handen gegeven van Volkstuinvereniging ‘t Vaneker. De vereniging is verantwoordelijk voor de uitgifte van tuinen en het onderhoud van het complex. 

 

Vrijwilligers en stagiaires

Vrijwilligers op de kinderboerderij ondersteunen de beheerders bij de dagelijkse werkzaamheden, en helpen onder andere met het voeren van de dieren en het schoonmaken van de verblijven van de dieren. De kinderboerderij heeft jaarlijks een aantal stageplaatsen beschikbaar voor leerlingen van bijvoorbeeld agrarische opleidingen en instellingen met moeilijk lerende kinderen. Interesse om vrijwilliger te worden of stage te lopen bij de kinderboerderij? Neem contact met ons op.

Lees hier meer over onze vrijwilligers