Op deze pagina's:

Renovatie hoofdgebouw

De boerderij ondergaat een ingrijpende renovatie. Het hoofdgebouw is opgeknapt en verduurzaamd. Een aantal noodzakelijke onderhoudsingrepen is gecombineerd met energiebesparende maatregelen. De boerderij wil hiermee voorbeeld zijn voor de wijk en haar bezoekers. De voormalige beheerderswoning is aangepast aan de eisen van de tijd. Mooi is vooral dat de educatieve ruimte opgeknapt is om deze nog beter geschikt te maken voor medegebruik door andere organisaties in de wijk.

vernieuwen dak 

Belangrijkste ingrepen

Het gehele dak is vernieuwd. Het asbesthoudend dakbeschot is verwijderd en een dikke laag met isolatie is aangebracht. Daarmee is het dak dertig centimeter omhoog gebracht.

Dakdekker aan het werk

De voormalige beheerderswoning is geheel opgeknapt. Badkamer en keuken zijn geheel vernieuwd. Dak en muren zijn geisoleerd en de gasketel is vervangen door een warmtepomp. Verder is een warmteterugwinningssysteem aangebracht om de restwarmte opnieuw te benutten. Het gebouw is van label F naar label A++ gebracht. Dertig nieuwe zonnepanelen zijn gemonteerd op het dak voor eigen stroom voor de boerderij en de voormalige beheerderswoning.

zonnepanelen

Belangrijk is dat de educatieve ruimte geheel is opgeknapt. Een aparte commissie met mensen uit de wijk heeft zich hiermee bezig gehouden. Een nieuwe keuken is geplaatst en nieuw meubilair is gekocht, ook voor de beheerdersruimte. Ook zijn thermostaatkranen aangebracht en is de ventilatie vernieuwd.

Ontwerptekening

Boerderij in eigen bezit

De stichting Kinderboerderij Noord heeft het gebouw al sinds 1976 in gebruik. Zij had het in bruikleen van de gemeente en deed zelf al het onderhoud. Sinds vorig jaar is ze zelf echter de trotse eigenaar van de boerderij en het land eromheen. Dit was een extra drijfveer om zelf te gaan investeren in het gebouw.

sleutel overdracht

Het bestuur had in 2017 al in het meerjarig beleidsplan opgenomen om de boerderij ingrijpend te gaan renoveren. In 2019 kwam het woonhuis leeg te staan en kon begonnen worden met het concreet maken van de plannen. Brainstormsessies zijn georganiseerd en bezoeken zijn gebracht aan voorbeeldboerderijen in de omgeving. Met hulp van een bevriende aannemer is een eerste kostenraming gemaakt en zijn plannen gemaakt voor realisatie en financiering.

Bouwcommissie met vrijwilligers uit eigen wijk

Een bouwcommissie onder leiding van bestuurslid Elly Bonke is vervolgens ingesteld om plannen te ontwikkelen. Met ambtieuze doelstellingen. Mensen uit de wijk zijn hiervoor aangezocht met mensen met kennis van zaken. Kartrekker Barend Scherpbier, gepensioneerd architect, heeft een prachtig ontwerp gemaakt. Het buitenaanzicht heeft hij behouden gelaten. Ook de woning blijft grotendeels zoals die is. De nieuwe indeling van de educatieve ruimte sprak het bestuur sterk aan. Daarmee wordt de boerderij aantrekkelijk voor gebruik door organisaties uit de wijk. Het eindresultaat zal hij helaas niet meer kunnen aanschouwen, Barend Scherpbier overleed in augustus. De boerderij is hem veel dank verschuldigd. Oud-architect Sake de Boer is bereid gevonden de taken van Barend over te nemen.

Uitvoering

Het meeste werk is in de periode september – december 2021 gebeurd door professionele aannemers, bouwbedrijf Siers samen met installatiebureau Otterman. Oud UT-bouwbaas Marien Florijn heeft een oogje in het zeil gehouden.

Marc Siers en Marien Florijn

Niet alles is goed gegaan. Het is lang droog geweest tijdens de dakwerkzaamheden, maar niet lang genoeg. Een stevige regenbui trof de boerderij net voordat alles klaar was. Gevolg is een stevige waterschade. Dit is erg vervelend voor de boerderij. De beheerders hebben toen langer dan verwacht hun onderkomen moeten nemen in de timmerwerkplaats.

schilderen 

Financiering

De verbouwing is mogelijk gemaakt door een aantal royale giften van gulle gevers. Ook had de stichting jarenlang geld opzij gezet. Vanuit het Stimuleringsfonds van de Rabobank ontving de boerderij 10.000 euro voor het opknappen van de educatieve ruimte. De Rabobank was ook bereid om een lening te verstrekken van 130.000 euro. De boerderij denkt deze terug te kunnen betalen door lagere energielasten en hogere huurinkomsten van de woning en door gebruik van de educatieve ruimte samen met extra activiteiten op de boerderij.

kosten renovatie

Niet alle wensen direct mogelijk

Niet alle wensen bleken mogelijk al te realiseren. De kosten voor de plannen van de bouwcommissie bedroegen 400.000 euro. De ingreep van de ingang met herindeling van toiletten, moet wachten. Het meeste pijn deed het besluit tot uitstel van de verbouwing van zolder en het kantoor van de beheerders. Risico’s werden nog te groot geacht. Het bestuur vond dat er eerst extra geld moest komen. Een actie is afgelopen jaar gestart om dit geld bij elkaar te brengen.

 

renovatie kopiëren

 

cheque van Club Actie