Educatie

De kinderboerderij heeft een aantal educatieve lesprogramma’s die ze aanbiedt aan kinderen van de basisschool. Dat wat de kinderboerderij voor scholen te bieden heeft, is leuk en veelzijdig en elk jaar bezoeken bijna 40 schoolklassen van naburige scholen de boerderij als deel van hun onderwijsprogramma. Hieronder staat een overzicht van de programma’s:

Basisonderwijs

De kleuters leren dieren te herkennen in het speelse programma “aai eens een dier”. Groep 3 en 4 leren al iets over het boerderijleven in het actieve programma “ik ben boer/boerin”. Groep 7 en 8, tenslotte, gaan in hun lesprogramma breder in op de relatie tussen mens en dier.

Hoger onderwijs

Ook op hoger onderwijsgebied is de boerderij actief. Door de beheerder worden lessen verzorgd voor het Zone.college. Dit zijn praktijklessen van een dag “werken op de kinderboerderij” (kennismaken met een kinderboerderij, welke werkzaamheden worden er verricht?) en een theorieles van een halve dag “monitoren dieren” (observeren van dieren hoe gezond en ziek dier kan zijn).

Project Dierenwelzijn

Samen met de stichting Dierenwelzijn verzorgt de boerderij informatie over dieren en wat er komt kijken bij de aanschaf en verzorging van huisdieren. De boerderij heeft enkele jaren geleden een prachtige informatiezuil in gebruik mogen nemen. De boerderij verzorgt het beheer van de zuil en bijbehorende monitor.