Nieuws:

Activiteiten:

Bestuurslid Rob Ebenau overleden

Op 27 oktober is Rob Ebenau overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Rob was sinds 2012 lid van het bestuur van de kinderboerderij. Hij is in het bestuur gekomen toen hij voorzitter werd van de commissie volkstuinen. Tot de verzelfstandiging van de Tuinvereniging was het gebruik dat de voorzitter bij de stichting in het bestuur kwam. Het voorzitterschap was echter van korte duur. Hij besloot echter bij het bestuur van de kinderboerderij te blijven. Het bedrijf waarvoor hij werkte, gaf jaarlijks gelegenheid aan haar werknemers om enkele dagen te klussen op de boerderij. Rob was daar bij betrokken. De boerderij heeft daar nog de koeienstal aan overgehouden.

Hieronder de foto waarop Rob Ebenau de koopacte tekent waarmee de kinderboerderij eigendom is geworden van de stichting. We zullen Rob missen om zijn opgewekte karakter en vrolijke groet.

thumbnail_IMG_7269