Nieuws:

Activiteiten:

Volop bronstijd op de boerderij

Een nieuwe geitenbok, schapenram en hertenbok op de boerderij! Jonge mooie mannetjes dieren zijn nu aan de beurt om voor het nageslacht te zorgen. Kom snel kijken, want het is volop bronstijd. Die duurt doorgaans van augustus tot december en dan wordt er druk gepaard tussen de mannetjes en de vrouwtjes dieren.  De beheerders hopen weer op veel jonge dieren op de boerderij.