Nieuws:

Activiteiten:

Gift Clubkasactie voor schaapskooi

De Kinderboerderij heeft een gift van 2.000 euro gekregen uit de Clubkasactie van de Rabobank. Deze is bestemd voor de schaapskooi en de aansluiting met de jeugdtuin. 
Het bestuur is enorm blij met de royale gift en dankt iedereen die de Kinderboerderij heeft ondersteund bij deze actie.

2000