Op deze pagina's:

Steun de kinderboerderij

De kinderboerderij heeft uw steun hard nodig.  Om de dieren te kunnen voeren en nieuwe hokken en materialen te realiseren is geld nodig. U kunt ons op verschillende manieren steunen:

 • Een financiële bijdrage

  U kunt de kinderboerderij steunen met een financiële bijdrage. U bepaalt zelf hoeveel u de kinderboerderij wilt geven. Spreek voor meer informatie de beheerders op de kinderboerderij aan.
  Download hier het machtingsformulier

 • ANBI status

  De fiscus heeft in februari 2015 de kinderboerderij de status toegekend van Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee kunnen giften aan onze boerderij worden afgetrokken van de belasting. Het RSIN/Fiscaal identificatienummer van de boerderij is 0045 20 543.

 • Verantwoording

  Hoe besteedt de kinderboerderij haar geld? Wat zijn haar plannen voor de toekomst? Lees hiervoor het jaarverslag 2018 en het activiteitenplan van de boerderij voor 2017. Voor wat betreft haar beloningsbeleid: de boerderij volgt de CAO voor dier-speciaalzaken. Lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

 • Sponsor worden

  Het bedrijf krijgt hiervoor een eervolle vermelding op het sponsorbord, direct aan de ingang van de boerderij en wordt genoemd op de website. Kijk hier voor een overzicht van onze sponsoren.
  Download hier het sponsorformulier

 • Vrijwilliger worden

  Zonder vrijwilligers kan de boerderij niet werken. We kunnen ieders hulp altijd goed gebruiken. Kijk hier voor meer informatie.

 Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Als blijk van waardering voor uw financiële steun zijn wij gedurende de zomermaanden een aantal weekenden speciaal voor u geopend. Meer informatie hierover vindt u hier